Lekker thuis komen bij kinderopvang Dijkerhoek

Kinderopvang Dijkerhoek staat voor het bieden van veiligheid, geborgenheid en gezelligheid. Belangrijk hierbij is de gecreƫerde huiselijke omgeving die samen met de zorg en aandacht van de pedagogisch medewerker het thuisgevoel versterkt. In de begeleiding van de kinderen, bij het aanbod aan activiteiten wordt telkens rekening gehouden met de ontwikkelingsfase en de behoefte van het individuele kind. Door kinderen te observeren en veel met hen en hun ouder(s)/verzorger(s) te communiceren, weet de pedagogisch medewerker wat er in een kind omgaat, zodat hij of zij daarop kan inspelen.


Algemeen stelt Kinderopvang Dijkerhoek zich tot doel kwalitatief hoogwaardige kinderopvang te bieden die in de behoefte voorziet van kinderen, ouders en basisschool. Uitgangspunt is dat de kinderopvang toegankelijk moet zijn voor een zo groot mogelijk publiek.

Kinderopvang Dijkerhoek is een kleinschalige opvang, gevestigd in het Kulturhus Dijkerhoek. Gemoedelijk en persoonlijk, zoals dat past in een dorp als Dijkerhoek. Met speelgoed voor alle leeftijden en een ruime aangrenzende speelplaats. Een ideale plek voor kinderen om zich te ontwikkelen en plezier te maken.

We organiseren regelmatig activiteiten op sportief, educatief en creatief vlak. In het Kulturhus, maar ook daarbuiten. Onze activiteiten sluiten aan op de ontwikkelingsfase waarin de kinderen zich bevinden. Is je kind wat jonger, dan houden we het wat eenvoudiger. Is je kind wat verder in zijn/haar ontwikkeling, dan zorgen we voor wat meer uitdaging.